Descàrregues Treball Localització
 
El navegador no suporta flash
 
AVÍS LEGAL

Ambiensys, S.L, societat limitada espanyola amb domicili social a Ctra. Sabadell a Mollet Km 1.5, Barberá del Vallés, és la titular de la base de dades.

Todos los datos facilitados a través de formularios electrónicos y / o Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l'adreça, Ctra. Sabadell a Mollet Km 1,5, 08210, Barberá del Vallés.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, dur a terme tasques bàsiques d'administració, comercials, etc. Ambiensys, S.L. insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzats per Ambiensys, S.L i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades demanades són les correctes, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Ambiensys, S.L el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 
Avinguda de les Corts Catalanes 13,2D 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona (SPAIN) Tel. +34 93 713 22 34 Fax. +34 93 712 39 92info@ambiensys.esAvís legal