Descàrregues Treball Localització
 
El navegador no suporta flash
Introdució
La nostra societat genera cada any milions de tones de Residus Urbans. Aquest problema, propi dels països industrialitzats, s'ha vist incrementat en els últims anys per l'estesa cultura consumista.

A Europa la situació no és menys preocupant. La producció de Residus Urbans (RSU), ha experimentat un creixement en els últims anys i en l'actualitat cada ciutadà produeix al voltant d'1,44 Kg d'escombraries al dia.

L'Agència Europea del Medi Ambient i les administracions locals de cada estat membre, desenvolupen des de fa anys mesures orientades a minimitzar l'impacte que aquests residus provoquen sobre el medi ambient. Mesures que la pràctica ha demostrat insuficients i que per tant és necessari orientar cap a camins alternatius.

Algunes d'aquestes mesures arriben a les nostres llars a través de programes específics, com el ja conegut "Sistema de recollida Selectiva".

El 13 de Febrer del 2007 l'Eurocambra va propugnar noves esmenes per aconseguir uns objectius més específics quant a l'estabilització de la producció global de residus. En concret, tots els estats membres hauran d'aconseguir, abans del 2012, que la quantitat de residus produïda sigui igual o inferior a la de 2008.

La nova Directiva Europea no sol persegueix reduir la quantitat de residus produïts a l'UE, sinó que també promou els usos alternatius dels esmentats residus. En les seves esmenes, la Cambra preveu la jerarquia de prioritats per a la política comunitària en aquest assumpte.
Aquestes són, en ordre decreixent:

1. La prevenció i reducció de residus
2. La reutilització de residus
3. El reciclat de residus
4. Altres operacions de recuperació
5. L'eliminació de residus segura i respectuosa del medi ambient

Malgrat els esforços realitzats en el compliment de la política comunitària, en l'actualitat, una gran majoria dels residus generats directament o indirectament, es continuen destinant a centres de disposició final abocadors comunament anomenats. Per ajudar a contrarestar aquesta situació, Ambiensys ve desenvolupat en els últims anys un intens programa d'investigació i desenvolupament orientat a obtenir una solució real i efectiva, que permeti reduir dràsticament la tramesa de residus urbans als abocadors i amb això aprofitar els materials que contenen les escombraries.
Avinguda de les Corts Catalanes 13,2D 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona (SPAIN) Tel. +34 93 713 22 34 Fax. +34 93 712 39 92info@ambiensys.esAvís legal