Descàrregues Treball Localització
 
El navegador no suporta flash
Resum de prestacions


 

1. Processa directament tota la fracció o "fracció resta", permetent recuperar-ne més del 95% dels materials que componen les escombraries.

2. Separa pràcticament tota l'orgànica de la resta de materials, obtenint una biomassa estabilitzada en 30 minuts, amb menys d'un 3% d'impropis.

3. Els materials obtinguts no emeten males olors, no contenen líquids i se'ls ha eliminat els agents patògens.

4. Redueix el volum del residu processat fins i tot un 80%.

5. Els metalls com l'alumini s'obtenen nets i brillants, amb la qual cosa s'eliminen els processos de preparació del metall abans de farga|fosa, minimitzant el consum d'energia i l'impacte sobre el medioambiente.
6. Instal·lacions que requereixen poc espai i presenten unes condicions sanitàries adequades per al treball|feina humà, mentre no produeixen impacte sobre l'entorn

 

5. Els metalls com l'alumini s'obtenen nets i brillants, amb la qual cosa s'eliminen els processos de preparació del metall abans de farga|fosa, minimitzant el consum d'energia i l'impacte sobre el medioambiente.

6. Instal·lacions que requereixen poc espai i presenten unes condicions sanitàries adequades per al treball|feina humà, mentre no produeixen impacte sobre l'entorn.

7. S'aprofiten els líquids continguts a les escombraries per obtenir aigua que s'empra en el procés, a fi de consumir el mínim de recursos naturals.

8. El sistema modular GeiserBox® ha estat dissenyat per facilitar el seu transport i muntatge a qualsevol emplaçament.

9. Gràcies a la versatilitat de GeiserBox®, un petit municipi en pot adquirir una maquina independent i autònoma per processar els residus dels seus habitants. Això li permetrà obtenir un important estalvi econòmic en logística i taxes d'abocador, mentre li permetrà complir per primera vegada amb el principi de proximitat (qui embruta neteja).

 

Avinguda de les Corts Catalanes 13,2D 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona (SPAIN) Tel. +34 93 713 22 34 Fax. +34 93 712 39 92info@ambiensys.esAvís legal