Descàrregues Treball Localització
 
El navegador no suporta flash
La solució
La Tecnologia d'Higienització Activa mitjançant l'ús del sistema GeiserBox® representa un nou concepte en el tractament dels residus urbans, que aporta importants avantatges respecte als mètodes que es vénen aplicant en l'actualitat.

El sistema GeiserBox® desenvolupat pels enginyers d'Ambiensys, processa els residus destinats a abocador i el rebuig de les plantes basades en models tradicionals de separació, per transformar-los en materials nets amb aplicació al mercat.

La gran versatilitat del seu disseny, permet escometre en un espai molt reduït, instal·lacions configurables amb capacitats de fins a 600.000 tones de residus anuals.

El sistema GeiserBox® s'ha concebut com un procés de pretractament del Residus urbans. Gràcies a l'ús de GeiserBox® els equips convencionals de separació de materials veuen augmentada la seva eficàcia fins un 90%.

La seva possible adaptació en plantes Mecànic-Biològiques, permet reduir el rebuig d'aquestes instal·lacions d'un 60% a un 10%, mentre s'eliminen les males olors i es redueixen els costos de manteniment.

Com funciona GeiserBox® ?

Els residus són introduïts en el GeiserBox® de manera contínua, a través d'una boca d'entrada situada en un extrem de l'equip. Dins del sistema els residus romandran al voltant de 30 minuts. Durant aquest curt espai de temps els residus se sotmeten un bany de vapor d'aigua a alta temperatura en un entorn d'alta pressió. Finalment els materials ja higienitzats s'extreuen per una boca de sortida, situada en l'extrem oposat de l'equip.

Les principals característiques que presenten els residus una vegada Higienizats, són les següents:

1. No emeten males olors.
2. Veuen reduït el seu volum fins i tot un 80%.
3. No contenen agents patògens.
4. No contenen líquids.
5. Els materials apareixen solts, disgregats, sense cap bossa de plàstic ni envasos de cartró.
6. Totes les fraccions biodegradables s'uneixen en una única fracció de Biomassa, d'aspecte fibrós i granulometria òptima per a la seva manipulació.
7. Els envasos cartró-beguda (Briks) es desfan passant a formar part de les fraccions plàstic, alumini i fibra.
8. Els envasos de refrescs, aerosols i conserves, s'obtenen completament nets.
9. Els plàstics adopten formes més compactes depenent de la seva composició.
10. El vidre s'obté, sense etiquetes, taps ni adhesius.

Avinguda de les Corts Catalanes 13,2D 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona (SPAIN) Tel. +34 93 713 22 34 Fax. +34 93 712 39 92info@ambiensys.esAvís legal