Descàrregues Treball Localització
 
El navegador no suporta flash
Avantatges
En la següent informació s'inclou una comparativa dels resultats obtinguts per una planta de tractament i selecció de residus convencional, amb els obtinguts per una instal·lació que aplica el sistema GeiserBox®.


 
     
Residu Sólid  Urbà  “fresc”.

Metalls
 
Envasos d' alumini multicolor. Contenen líquids. Nivel d'impropis < 10%   Envasos d'aluminio de color alumini. Sense líquids.
Nivel d'impropios < 3%.
(Important estalvi energètic en els processos de preparació del metall per fundició i reutilizació.)

 
Metalls férrics. Contenen líquids 
i petites porcions d'orgànica. Nivell d' impropis > 5%
  Elements fèrrics nets. Nivell d' impropis < 3%

Rechazo
 
Fracció rebuig típica.   Vidre, pedres i alguno ossos.
Fracció orgànica
     
Orgànica obtinguda desprès de todo el procés de classificació. Nivell d' impropis > 30%   Fibra Orgànica després de la Higienització Activa i simplement garbellat en "tromel" a 10mm. Nivell d' impropis < 5%
 
Orgánica (compost) després de 22 dies de tractamient. Nivell d'impropis < 10%   Fibra Orgànica als 30 minuts de processar la "fracció resta" amb afinament a taula densimétrica. Nivell d' impropis < 3%

Plàstics
 
Bales de plàstic PET. Contié líquids, etiquetes i taps. Nivell d'impropis > 5%
 
  Plàstic PET. Net, sense líquids, taps ni etiquetes. Nivell d'impropis < 3%
 
Plástic PP.
 
  Plástic PP.
 
Envasos PE i PS. Contenen líquids i etiquetes.   Boles compactes de PE i PS.
Avinguda de les Corts Catalanes 13,2D 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona (SPAIN) Tel. +34 93 713 22 34 Fax. +34 93 712 39 92info@ambiensys.esAvís legal